Dræning

Gps Landmåling udfører  drænarbejde med 25 t Hitachigravemaskine. Vi foretrækker 0-8 filtersand og kører med en Bredal K85 sandvogn- CE godkendt. 0-8 Filtersand er skarp sand uden ler, som sikre lang levetid på drænledningerne. Drænslangerne køres  ned med drænkasse , som lægger fibertex,  drænslangeslange og filtersand i én arbejdsgang. 

Gps Landmåling udfører spuling af dræn med Homburg drænspuler med 500m slange. Vand til spuling tages enten direkte fra vandløb, eller  4000 L vandvogn.

 

Billedet indeholder sandsynligvis: himmel og friluftsliv