GPS Opmåling

Ved større opmålingsarbejder køres  der med ATV påmonteret GPS-udstyr.

Opmålingen  leveres i papirform eller digitalt (DWG-fil).

Ring gerne – både hvis du skal bruge tilbud og har spørgsmål.