Vådområde på mark

Minivådområder

Vådområde med EU-støtte, projekterne planlægges i samarbejde med de lokale Oplandskonsulenter. Kontakt oplandskonsulenterne for nærmere oplysninger og muligheder i dit lokal område.

Fra 1.marts til 30. april 2019 er der igen mulighed for at søge tilskud til etablering af minivådområder. I dette års ansøgningsrunde er der afsat 115 mio. kr., hvilket rækker til ca. 3-400 projekter.

GPS landmåling giver gerne pris på anlæggelse af Minivådområder