TV-Inspektion

Er der jordfaldshuller i din belægning, er det sandsynligvis dine kloaker der ikke længere er intakte. Er toilettet stoppet eller kan vandet ikke synke i afløbene? GPS Landmåling udfører kloakinspektion.  Kameraet køres ned i udvendige brønde, og kræver ingen forudgående opgravning.

Når vi inspicere med TV, kan vi optage film og tage billeder af din kloak indefra. Dermed kan vi lettere finde og få overblik over omfanget af skaden, før vi træffer beslutninger om, hvad der skal gøres.

Muligheder ved tv – inspektion:

  • Lokalisering af skade
  • Lokalisering af ledningsforløb
  • Lokalisere  rotteskader
  • Undersøgelse af forsikringsskader
  • Kvalitetssikring