Ved større opmålingsarbejder køres der med ATV påmonteret GPS-udstyr. Opmålingen leveres i papirform eller digitalt (DWG-fil).