GPS Landmåling udfører spuling af dræn med Homburg drænspuler med 500m slange. Vand til spuling tages enten direkte fra vandløb, eller 4000 L vandvogn.