Mini-vådområder

Vi kører med GPS udstyr og indlæser det godkendte projekt direkte til gravemaskinen, dette sikrer godkendelsen ved den afsluttende færdigopmåling.
Landbrugsstyrelsen har offentliggjort udpegningskortet, http://miljoegis.mim.dk/cbkort?profile=lbst der viser, hvor du som lodsejer potentielt kan søge tilskud til at etablere minivådområder under næste ansøgningsrunde, der åbner igen i april 2021.